Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 23.09.2019 r.

19 września 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o liście projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje o liście projektów znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top