Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Brójce - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 23.08.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/19, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 80,60% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/19.

 
Top