Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Data publikacji: 13.08.2019 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Lista wniosków

 
Top