Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów - Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Data publikacji: 13.08.2019 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formlano-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla naboru pozakonkursowego dotyczącego programu stypendialnego dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Lista wniosków

 
Top