Spotkanie informacyjne dla konkursu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych ( obszar DEBURGA 3)

Data publikacji: 07.08.2019 r.

Zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące III rundy konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19. W ramach przedmiotowego naboru można składać wnioski dotyczące aktywizacja społeczno-zawodowa wyłącznie osób zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3).

W ramach III rundy uczestnikami projektu mogą być jedynie mieszkańcy obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Projekty zakładające wsparcie mieszkańców innych terenów będą odrzucane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) stanowi załącznik nr 12 do regulaminu

Dane dotyczące spotkania:
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku B
termin: 21 sierpnia 2019 r. od godz. 11:00
rejestracja w godz. 10:30

 
Top