Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu na Termomodernizację budynków

Data publikacji: 10.07.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienił Uchwałę nr 750/19 w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o przesunięcie terminu niezbędnego na właściwe przygotowanie i złożenie aplikacji wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu zmieniając termin naboru wniosków o dofinansowanie do 31.07.2019 r.

Regulamin Konkursu

Artykuły powiązane

 
Top