Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów - edukacja przedszkolna

 
Top