Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne, dla których procedura odwoławcza zakończyła się pozytywnie

Data publikacji: 03.04.2019 r.

Poniżej przedstawiamy informację o wynikach oceny formalnej dwóch wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/18, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne przywróconych do oceny w wyniku zakończonej procedury odwoławczej.

pdfLista wniosków302.43 KB

 
Top