Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 27.03.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/18, pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 maja 49” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top