Zapraszamy na seminarium dotyczące tworzenia i rozwoju centrów usług środowiskowych

Data publikacji: 18.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym tworzenia Centrów Usług Środowiskowych w ramach Osi IX „Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w Centralnym Muzeum Wlókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282,  w godzinach 10;00–14;30.

Konkurs zakładający tworzenie Centrów Usług Społecznych jest przewidziany w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne". Konkurs w najbliższym czasie zostanie ogłoszony na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Szczegółowe informacje dotyczące seminarium, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top