Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na 2019

Data publikacji: 25.02.2019 r.

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych  RPO WŁ na lata 2014-2020 na 2019 r. jest roboczym dokumentem określającym rodzaje szkoleń planowanych na 2019 rok przez Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.


Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy również w kwestii dotacji i dofinansowań.


Harmonogram szkoleń jest stale aktualizowany


Zapraszamy do udziału


Organizator szkoleń

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 
Top