Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu z Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Data publikacji: 28.01.2019 r.

Przedstawiamy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/18 dla Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Artykuły powiązane

 
Top