Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie na kształcenie zawodowe i ustawiczne

Data publikacji: 11.12.2018 r.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 3 września 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

pdf Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym150.61 KB

 
Top