Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Lutomiersk - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 06.11.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/18, pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, gm. Lutomiersk” złożony przez Gminę Lutomiersk został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1484/18 z dnia 31.10.2018 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 585 640,58 PLN.

pdfSzczegółowe informacje o projekcie149.1 KB

 
Top