Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Adrespol

Data publikacji: 18.09.2018 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1301/18 z dnia 17.09.2018 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 7 194 760,35 PLN. Numer projektu: WND-RPLD.05.03.01-10-0001/18.

pdfInformacje o projekcie233.53 KB

 
Top