Aktualizacja terminu składania wniosków o dofinansowanie dla konkursu z Poddziałania X.3.3

Data publikacji: 12.09.2018 r.

Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/18 prowadzony będzie w terminie od 24 września 2018 r. godz. 00:00 do 15 października 2018 r. godz. 23:59.

Artykuły powiązane

 
Top