Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Powiat Pabianicki w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 16.08.2018 r.

Informujemy, że projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/18, pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach” złożony przez Powiat Pabianicki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1097/18 z dnia 13.08.2018 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 273 619,03 PLN.

 
Top