Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Stryków w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 16.08.2018 r.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków” złożony przez Gminę Stryków został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1099/18 z dnia 13.08.2018 r.
Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 651 955,21 PLN.
Numer projektu: WND-RPLD.04.02.01-10-0003/18.

pdfInformacja o projekcie wybranym do dofinansowania232.13 KB

 
Top