Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 roku w ramach konkursu zamkniętego dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowe

Data publikacji: 07.08.2018 r.

Ponizej publikujemy informację  o umowach na dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/17  - Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych).

pdfLista umów zawartych w lipcu 2018 pdf143.38 KB

 
Top