Rozporządzenie Omnibus wchodzi w życie.

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (tzw. rozporządzenie Omnibus).
Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wynikającymi z powyższego rozporządzenia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-08-02
  • Temat dokumentu: Pomoc publiczna
  • Rodzaj dokumentu: Rozporządzenia unijne
 
Top