Zmiana Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla Działania III.3 Transport Multimodalny

Data publikacji: 31.07.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1075/18 z dnia 26 lipca 2018 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu. Zgodnie z powyższymi zmianami: w ramach konkursu RPLD.03.03.00-IZ.00-10.001/18 termin naboru wniosków o dofinansowanie zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2018 r.

pdfRegulamin konkursu 711.15 KB

 
Top