Wydłużenie terminu naboru wniosków dla konkursu dotyczącego edukacji ogólnej - miasto Łódź

Data publikacji: 04.07.2018 r.

W związku z niemożliwością przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w terminie wskazanym w Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/18 Miasto Łódź wystąpiło o przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu. Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 03 lipca 2018 r.  uchwałą nr 974/18 wydłużył termin naboru wniosków z zakresu edukacji ogólnej – miasto Łódź do 20 lipca 2018 r.

 
Top