Wydłużenie terminu naboru wniosków dla konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego i ustawicznego - miasto Łódź

Data publikacji: 04.07.2018 r.

W związku z niemożliwością przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.04-IZ.00-10-001/18 Miasto Łódź wystąpiło o przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu. Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 03 lipca 2018 r.  uchwałą nr 973/18 wydłużył termin naboru wniosków z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego – miasto Łódź do 20 lipca 2018 r.

 
Top