Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Data publikacji: 22.06.2018 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/17 w zakresie Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków315.57 KB

 
Top