Zakończenie oceny w ramach II rundy konkursu dotyczącego projektów B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 15.06.2018 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17.

Ocenie zostało poddanych 20 wniosków o dofinansowanie, z których:
- 19 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 10 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 10 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania zostało wybranych 10 projektów o wartości dofinansowania 31 251 220,90 PLN.

Skład Komisji Oceny Projektów wraz z listą projektów wybranych do dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top