Zakończenie oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu dotyczącego infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 21.05.2018 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy informuje, że zakończona została ocena merytoryczna dla II rondy konkursu dotyczącego infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Spośród 3 wnioksów o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej wszystkie zostały ocenione pozytywnie i przekazane oceny formalnej II stopnia.

Wartość dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie wynosi 1 212 351,00 zł

Szczegółowa lista wniosków o dofinansowanie projektów dostępna jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 
Top