Spotkanie informacyjne dla konkursu dotyczącego utworzenia Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 30.04.2018 r.

Serdecznie zapraszamy podmioty z terenów powiatów : brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, skierniewickiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego zainteresowane utworzeniem CUŚ. na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 w ramach Poddziałania IX.2.1, który ogłoszony został 25 kwietnia 2018 r.

 Projekt powinien być realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej.

W skład partnerstwa wchodzi:

  • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,
  • wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz,
  • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

W przypadku realizacji projektu na terenie dwóch lub więcej powiatów w skład partnerstwa wchodzą dwa lub więcej powiaty (PCPR), wszystkie lub część gmin z terenu tych powiatów (co najmniej dwie z każdego powiatu) oraz co najmniej dwa podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top