Dodatkowy nabór na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Data publikacji: 16.03.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 uruchomiła dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: Technologie informacyjno-komunikacyjne, e-usługi, e-handel, systemy informacji przestrzennej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Podkarpackiego.

 
Top