Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

 

28 lutego 2018 r. mocą Uchwały nr 252/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.
W Harmonogramie dodano w II kwartale 2018 r. konkurs dla Poddziałania I.2.2.Projekty B+R przedsiębiorstw,  Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź i Poddziałania VII.4.5 – Edukacja ogólna – miasto Łódź oraz w III kwartale 2018 r. dodano konkurs dla Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź. Ponadto zmieniono planowany termin rozpoczęcia naboru oraz orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

Dokument obowiązuje od dn. 28 lutego 2018 r.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok737.78 KB
pdfOpis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok264.52 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-02-28
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top