Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ - wersja 1.4

Przedstawiamy "Podręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ - wersja 1.4". Szczegółowe informacje na temat tego dokumentu dostępne są w zakłace Zapoznaj sie z prawem i dokumentami.

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.4)11.57 MB

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.4) (w trybie rejestracji zmian)13.4 MB

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-02-22
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top