Prace nad zmianą definicji MŚP - kwestionariusz dla MŚP

Data publikacji: 15.01.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała ona kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP.

Proszę zwrócić uwagę, że badanie nia ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich językach UE i znaleźć go można na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat samej definicji MŚP znajdziecie na stronie interentowej Komisji Europejskiej.

 
Top