Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Aleksandrów Łódzki - Ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 09.01.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0006/17, pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie” złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 95,31 % punktów.

 
Top