Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Rogów - Ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 05.01.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0005/17, pn. „Budowa budynku administracyjnego w Rogowie” złożony przez Gminę Rogów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 79,69 % punktów.

 
Top