Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Rogów - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 05.01.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0024/17, pn. „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”  złożony przez Gminę Rogów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 68,04 % punktów.
Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-011/17.

 
Top