Analiza sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim

Data publikacji: 04.01.2018 r.

Przedstawiamy i zachęcamy do zapoznania się z analizą przygotowaną przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby interwencji w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności RPO WŁ na lata 2014-2020.

pdfAnaliza sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim8.36 MB

 
Top