Wyniki oceny merytorycznej oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie dotyczącym promocji gospodarczej regionu

Data publikacji: 28.12.2017 r.

27 grudnia zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi. Ocenie zostało poddanych 8 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytwny wynik oceny formalnej.

Po dokonaniu oceny, zarówno formalnej, jak i merytorycznej dokonano wyboru projektów do dofinansowania. Na liście znalazło się 8 projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych ocen oraz lista projektów wybranych do dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top