Aktualizacja dokumentów związanych z konkursem dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy województwa łódzkiego

Data publikacji: 18.12.2017 r.

W związku ze zmianą Procedury udzialania zamówień przez dotacjobiorców oraz wzoru protokołu z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta w ramach „Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy woejwództwa łódzkiego" w załączeniu znajdą Państwo wzory wszystkich aktualnych dokumentów obowiązujących podczas realizacji projektu.

docWzór sprawozdania z realizacji projektu81 KB
xlsSprawozdanie finansowe - Rozliczenie60.5 KB
docxProcedura dla dotacjobiorcy29.7 KB
docOświadczenie o bezstronności28.5 KB
docWzór protokołu50.5 KB
docxWzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta868.94 KB

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Koordynator Zespołu ds, Rewitalizacji - Aleksandra Rutkowska
e-mail: strategia2020@lodzkie.pl

 

 
Top