Zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Data publikacji: 06.12.2017 r.

Zapraszamy na trzy planowane na grudzień spotkania informacyjne:

  • dotyczące konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych w ramach Poddziałania IX.2.2 RPO WŁ, termin: 14 grudnia 2017 (szczegółowe informacje o spotkaniu),
  • dotyczące konkursu na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci w ramach Poddziałania IX.2.1 RPO WŁ, termin: 15 grudnia 2017 (szczegółowe informacje o spotkaniu),
  • dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy dotyczące naboru z Poddziałania 1.1.2 POWER oraz naboru z Działania VIII.1 RPO WŁ, termin: 20 grudnia 2017 (szczegółowe informacje o spotkaniu).
 
Top