Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach trybu pozakonkursowego z Poddziałania IV.2.1

Data publikacji: 05.12.2017 r.

Przedstawiamy informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach trybu pozakonkursowego.

 
Top