Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok

W dn. 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.
W Harmonogramie dodano w I kwartale 2018 roku konkurs dla Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałania III.1.3. Ponadto w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałaniach IX.2.1 i IX.2.2 dokonano zmiany polegającej na rozdzieleniu konkursów w ramach ww. poddziałań na dwa odrębne w każdym poddziałaniu.
Dokument obowiązuje od dn. 29 listopada 2017 r.


pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok733.3 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-11-29
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top