Program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 09.11.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 włącza do obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 szkolenie:

  • Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi.

Realizacja programu szkoleniowego odbywa się za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS) dostępnej na stronie www.eksperci.efs.gov.pl

Po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

 
Top