Szkolenie z zakresu przygotowania projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach osi VIII i IX

Data publikacji: 07.11.2017 r.

30 listopada 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowania projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top