Nowa funkcjonalność Bazy Konkurencyjności w związku z nowelizacją wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło analizę różnych wariantów rozwiązań w zakresie narzędzi służących publikacji zapytań. W jej efekcie, m.in. po uwzględnieniu postulatów zgłaszanych przez część instytucji zarządzających, podjęto decyzję o wyborze rozwiązania polegającego na rozbudowie narzędzia już funkcjonującego i przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy konkurencyjności.

Poniżej publikujemy pismo Ministerstwa Rozwoju w przedmiotowej sprawie.

pdfPismo MR170.19 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-09-25
  • Temat dokumentu: Kwalifikowalność wydatków
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top