Szkolenie z zakresu aspektów finansowych w projektach Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 31.10.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostaną tematy z zakresu procesu prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia wydatków w projekcie. Omówione zostaną najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność pracowników działów finansowo-księgowych związane z realizacją i rozliczeniem danego projektu oraz praktyczne rozwiązania w zakresie przygotowania dokumentów księgowych, ewidencji księgowej do rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Szczegółowy program szkolenia, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top