Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Powiat Zgierski - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 17.10.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0006/17, pn. „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” złożony przez Powiat Zgierski uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top