Zmiany regulaminu w dwóch konkursach, dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usług społeczno-zdrowotnych

Data publikacji: 10.10.2017 r.

9 października 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o zmianach w regulaminach dwóch konkursów:

 
Top