Spotkanie informacyjne na temat konkursu „Innowacje w MŚP”

Data publikacji: 02.10.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach konkursu nt. „Innowacje w MŚP". Jego przedmiotem jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności MŚP w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020.

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczynią się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Na spotkaniu dowiesz się w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na wprowadzenie wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, w tym ekoinnowacje. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 października 2017 r., a kończy 9 listopada 2017 r.

Szczegółowy program spotkania, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top