Szkolenie z zakresu aspektów finansowych projektach Osi VIII i IX RPO WŁ w Osi VIII i IX RPO WŁ

Data publikacji: 19.09.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu procesu prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia wydatków w projekcie. Omówione zostaną najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność pracowników działów finansowo-księgowych związane z realizacją i rozliczeniem danego projektu oraz praktyczne rozwiązania w zakresie przygotowania dokumentów księgowych, ewidencji księgowej do rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Szczegóły dotyczące szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top