Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społeczno-zawodową

Data publikacji: 19.09.2017 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17 z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej (Poddziałania IX.1.1 RPO WŁ) na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu, które odbędzie się 26 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top