Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 07.11.2017 r.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!
- nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!
- limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!
- do rozdysponowania czeka 20 mln złotych!
Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na naszej stronie internetowej lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września weszła w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

 
Top